Vertical Menu

Search

Categories


Darmowa po?yczka w Internecie?


Darmowa Po?yczka

Internet do Polski zawita? w latach 90. Na pocz?tku nie wiele mo?na by? znale?? w sieci jednak z ka?dym rokiem pojawia?o si? coraz wi?cej stron z przeró?nymi ofertami. Filmy, muzyka, gry komputerowe, oprogramowanie do pracy i wiele innych rzeczy mo?emy znale?? zupe?nie za darmo w Internecie. Dzi?ki Internetowi mo?na pracowa?, uczy? si?, kupowa?, nie da […]Po?yczka na 60 dni za darmo, co trzeba wiedzie? o chwilówkach?


co trzeba wiedzie? o chwilówkach

Zamierzasz si?gn?? po szybk? po?yczk?? Nic dziwnego, wiele osób korzysta z takiego sposobu finansowania swoich potrzeb, szczególnie gdy pierwsz? po?yczk? mo?na otrzyma? zupe?nie za darmo. Co musisz wiedzie? zanim wybierzesz firm? po?yczkow? w której z?o?ysz wniosek? Ka?da firma po?yczkowa podlega ustawie, która ogranicza wysoko?? kosztów, które ponosi po?yczkobiorca. Oznacza to, ?e ?adna z firm po?yczkowych […]Ranking kredytów na 5000 z?: wrzesie? 2016


ranking kredytowy 2016

Okres wakacyjny ju? za nami, to co przyjemne zawsze bardzo szybko sie ko?czy. Wrzesie? i pa?dziernik to czas intensywnych wydatków dla wielu osób. Przygotowanie dzieci do szko?y sporo kosztuje, na dodatek zbli?a sie zima i wiele osób musi zadba? o pieni?dze potrzebne na ogrzanie domu. Po wakacyjnym wypoczynku cz?sto w portfelach „fruwa tylko powietrze”. Po […]Po?yczki przez sms


Po?yczki przez sms

Osoby zaci?gaj?ce po?yczki pozabankowe prawie zawsze decyduj? si? na nie w awaryjnych sytuacjach i wówczas, gdy nie ma szans albo czasu na zaci?gni?cie kredytu bankowego. Po?yczkodawcy wiedz? wi?c doskonale, jak wa?ne jest, aby czas oczekiwania na decyzj? firmy oraz przelanie pieni?dzy by? jak najkrótszy. Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, oferuj? atrakcyjne rozwi?zania – szczególnie szybkie […]

Tania po?yczka na dowód

W jakim czasie najkorzystniej wzi?? chwilówk??
To pytanie stawia sobie wielu potencjalnych kredytobiorców.

Najkorzystniejszym terminem b?dzie czas, kiedy b?yskawicznie potrzebujemy gotówki na niespodziewany zakup, ale równocze?nie mamy pewno??, i? b?dziemy mie? fundusze, z czego tak? po?yczk? sp?aci?.
Musimy wyliczy? kwot? kosztów po?yczki
- sprawd?Tania po?yczka opinie.

Prawdopodobnie te kwoty b?d? znacznie wy?sze ni? warto?? chwilówki i lepiej b?dzie na nasz wyczekiwany produkt zwyczajnie od?o?y?.
Cz?sto jednak nie b?dzie tego typu szansy. Z tego powodu istotne jest zaznajomienie si? z ró?nymi propozycjami instytucji finansowych.

po?yczka za darmo na 60 dni

Poni?szy ranking zawiera oferty niektórych firm, które udzielaj? po?yczki za darmo. Pami?taj, ?e oferta „pierwsza po?yczka za darmo” dotyczy wy??cznie pierwszej po?yczki.

Pozosta?e po?yczki za darmo odnajdziesz w porównaniu na portalu pozyczka-ogloszenia.pl


Pierwsza pozyczka: 2000 z?, maksymalnie mo?esz po?yczy? 3000 z?. Pierwsza pozyczka dla nowego klienta jest darmowa.

SPRAWD? SZCZEGÓ?Y


Pierwsza pozyczka: 1000 z?, maksymalnie mo?esz po?yczy? 3000 z?. Pierwsza pozyczka dla nowego klienta jest darmowa.

SPRAWD? SZCZEGÓ?Y


Pierwsza pozyczka: 500 z?, maksymalnie mo?esz po?yczy? 2500 z?. Pierwsza pozyczka dla nowego klienta jest darmowa.

SPRAWD? SZCZEGÓ?Y


Pierwsza pozyczka: 500 z?, maksymalnie mo?esz po?yczy? 3000 z?. Koszt po?yczki 500 z? wynosi 150 z?.

SPRAWD? SZCZEGÓ?Y


Pierwsza pozyczka: 1600 z?, maksymalnie mo?esz po?yczy? 5000 z?. Pierwsza po?yczka 0 z?.

SPRAWD? SZCZEGÓ?Y


Pierwsza pozyczka: 500 z?, maksymalnie mo?esz po?yczy? 1500 z?. Pierwsza po?yczka 0 z?.

SPRAWD? SZCZEGÓ?Y

Udziele po?yczki prywatnie – og?oszenia finansowe

Po?yczka od osoby prywatnej

Szukasz po?yczki prywatnej, umie?? swoje og?oszenie, mmo?esz poda? najwa?niejsze parametry po?yczki takie jak cel i kwota. Masz pieni?dze i chcesz na nich zarobi?? Mo?esz zainwestowa? w po?yczki prywatne. Sprawd? najnowsze og?oszenia osób potrzebuj?cych po?yczki.

Prywatna po?yczka

Jak dosta? po?yczk? bez BIK? Wystarczy zg?osi? si? do firmy udzielaj?cej kredyty bez zdolnosci kredytowej. Dlaczego firmy te udzielaja po?yczki jakich w ?adnym banku nie dostaniesz? Firmy po?yczkowe dzia?aj? na innych zasadach ni? banki, nie musz? si? stosowa? do prawa bankowego i dlatego pro?ciej w nich zdoby? po?yczk?.

Firmy pozabankowe, które udziel? szybki kredyt bez zdolno?ci nie sprawdzaj? w pe?ni mo?liwo?ci finansowych mo?liwego po?yczkobiorcy tworz?c tym samym prostsze do spe?nienia warunki dla osób, które maj? problemy ze zdolno?ci? kredytow? i znajduj? si? w rejestrze BIK. Aby po?yczy? online wystarczy tylko posiada? aktualny dowód osobisty oraz konto w banku, na jakie gotówka zostanie przekazana.

Oprocentowanie pozyczek pozabankowych jest wy?sze ni? oprocentowanie kredytów bankowych, niemniej jednak nowy konsument mo?e liczy? cz?sto na pierwsza po?yczk? ca?kiem za darmo. Firmy po?yczkowe aby zach?ci? do swojej propozycji s? sk?onne zrezygnowa? z prowizji i odsetek zatem nowy interesant ma szans? na kompletnie bezp?atna chwilówk?.

Powinno si? jednak pami?ta?, ?e je?eli po?yczka nie zostanie sp?acona w ustalonym, terminie b?d? naliczone odsetki i prowizjia. Pierwsza chwilówka mo?e by? ca?kowicie darmowa je?li zostanie sp?acona w ustalonym terminie.

Lista firm w których dostaniesz pozyczki bez zdolno?ci kredytowejPo?yczka pozabankowa – Kredito24


+ Kredito24 • Bez 
zb?dnych
 dokumentów
- 100% online

 • Szybko i ?atwo

 • Zapro? swoich znajomych i odbierz 200 z? zni?ki.
Aplikuj o po?yczk?

Po?yczka na o?wiadczeniePo?yczka pozabankowa – INCREDIT


+ INCREDIT • Pieni?dze nawet w 15 minut!

 • Do 24 miesi?cy

 • Nawet do 5000z?*
Zobacz wi?cej

Szybka chwilówka na o?wiadczeniePo?yczka pozabankowa – Net credit


+ Net credit • Szybka po?yczka nawet do 3000 z?

 • Po?yczka w ci?gu godziny, bez por?czycieli i zastawu

 • Dost?pna przez internet
Zobacz szczegó?y

Po?yczka chwilówkaPo?yczka pozabankowa – Asa Kredyt


+ Asa Kredyt • Kwota kredytu od 1000 do 2000 z?

 • Bez zabezpiecze? i por?cze?

 • Prosta i szybka procedura kredytowa
Wnioskuj o po?yczk?

Szybka po?yczkaPo?yczka pozabankowa – Ekspres Kasa


+ Ekspres Kasa • Pierwsza po?yczka do 1500 z? za 0 z?

 • Pieni?dze szybko na Twoim koncie

 • Wygodna sp?ata na 15, 30 a nawet 60 dni
Wnioskuj o po?yczk?

Chwilówka bez za?wiadcze?Po?yczka pozabankowa – Vivus


+ Vivus • We? do 1600 z? i oddaj tyle samo

 • Pierwsza po?yczka za darmo!
Otwórz formularz wniosku

Chwilówka bez za?wiadcze?Po?yczka pozabankowa – Sms Kredyt


+ Sms Kredyt • Po?yczka dost?pna w kilka minut

 • Oszcz?dno?? czasu

 • Bez wychodzenia z domu
Aplikuj o po?yczk?

Szybka chwilówkaPo?yczki pozabankowe – VIA SMS


+ VIA SMS • Do 2000 z?*

 • Minimum formalno?ci

 • Bez wychodzenia z domu
Zobacz wi?cej

Po?yczka bez za?wiadcze?Po?yczka pozabankowa – Szybka Moneta


+ Szybka Moneta • Pierwsza po?yczka za 0%

 • Szybka decyzja bez zb?dnych formalno?ci
Zobacz szczegó?y

Szybka chwilówka na o?wiadczeniePo?yczka pozabankowa – Sms 365


+ Sms 365 • Bez dodatkowych zabezpiecze?

 • Szybka decyzja o przyznaniu po?yczki

 • Zawarcie umowy drog? elektroniczn? lub pocztow?
Z?ó? wniosek

Po?yczka bez za?wiadcze?Po?yczka pozabankowa – Hapi Po?yczki


+ Hapi Po?yczki • Po?yczka od 1500 z? do 7500 z?

 • Okres sp?aty od 3 do 24 miesi?cy

 • Sprawd? ofert?!
Zobacz szczegó?y

Chwilówka bez za?wiadcze?Po?yczka pozabankowa – Po?yczkomat.pl


+ Po?yczkomat.pl • Szybka po?yczka przez Internet

 • Termin sp?aty do 31 dni.

 • Gwarantujemy szybki przelew na konto!
Wnioskuj o po?yczk?

Po?yczka na o?wiadczeniePo?yczka pozabankowa – Credy


+ Credy • Szybka po?yczka online na dowolny cel

 • Wyp?ata na Twoje konto

 • Bez zb?dnych formalno?ci
Z?ó? wniosek

Po?yczka na o?wiadczeniePo?yczka pozabankowa – Credit Star


+ Credit Star • Zaci?ganie po?yczki w Creditstar jest szybkie i proste.

 • Z?o?enie wniosku zajmuje najwy?ej 10 minut.

 • Przejrzyste warunki udzielania po?yczki
Zobacz szczegó?y

Szybka chwilówkaPo?yczka pozabankowa – CASHSPORT


+ CASHSPORT • Gwarancja Najta?szej Po?yczki

 • Maksymalna kwota pierwszej po?yczki to 500 PLN, kolejnej do 1000 PLN.
Wnioskuj o po?yczk?

Szybka po?yczkaPo?yczka pozabankowa – netGotówka


+ netGotówka • Bez telefonów do pracodawców. Bez ukrytych kosztów.

 • Przyjazne chwilówki on-line. Bez wychodzenia z domu.
Z?ó? wniosek

Po?yczka na o?wiadczenie

Jak zdoby? po?yczk? bez BIK? Trzeba zg?osi? si? do firmy udzielaj?cej pozyczki bez zdolno?ci kredytowej. Dlaczego firmy te daj? po?yczki jakich w ?adnym banku nie dostaniesz? Firmy po?yczkowe funkcjonuj? na innych regu?ach ni? banki, nie musz? si? stosowa? do prawa bankowego i skutkiem tego ?atwiej w nich zdoby? po?yczk?.

Firmy pozabankowe, które udziel? pozyczki bez zdolno?ci kredytowej nie potwierdzaj? w pe?ni mo?liwo?ci finansowych potencjalnego po?yczkobiorcy tworz?c tym samym korzystniejsze do spe?nienia warunki dla osób, które maj? problemy z histori? kredytow? i znajduj? si? w rejestrze BIK. ?eby po?yczy? online wystarczy zaledwie posiada? aktualny dowód osobisty oraz konto w banku, na jakie gotówka zostanie przekazana.

Oprocentowanie chwilówek jest wy?sze ni? oprocentowanie po?yczek bankowych, jednak?e nowy klient mo?e liczy? cz?sto na pierwsza po?yczk? ca?kowicie za darmo. Firmy po?yczkowe ?eby zach?ci? do swojej propozycji s? gotowe zrezygnowa? z prowizji i odsetek tote? nowy petent ma szans? na absolutnie bezp?atna po?yczk?.

Powinno si? jednak pami?ta?, ?e je?eli chwilówka nie zostanie sp?acona w wyznaczonym, czasie b?d? naliczone odsetki i prowizjia. Pierwsza chwilówka mo?e by? absolutnie bezp?atna pod warunkiem ?e zostanie sp?acona w okre?lonym czasie.

Lista firm w których dostaniesz po?yczki bez bik dla zad?u?onychPo?yczka pozabankowa – Kredito24


+ Kredito24 • Bez 
zb?dnych
 dokumentów
- 100% online

 • Szybko i ?atwo

 • Zapro? swoich znajomych i odbierz 200 z? zni?ki.
Zobacz wi?cej

Po?yczka onlinePo?yczka pozabankowa – INCREDIT


+ INCREDIT • Pieni?dze nawet w 15 minut!

 • Do 24 miesi?cy

 • Nawet do 5000z?*
Z?ó? wniosek

Szybka po?yczkaPo?yczka pozabankowa – Net credit


+ Net credit • Szybka po?yczka nawet do 3000 z?

 • Po?yczka w ci?gu godziny, bez por?czycieli i zastawu

 • Dost?pna przez internet
Wnioskuj o po?yczk?

Po?yczka bez za?wiadcze?Po?yczka pozabankowa – Asa Kredyt


+ Asa Kredyt • Kwota kredytu od 1000 do 2000 z?

 • Bez zabezpiecze? i por?cze?

 • Prosta i szybka procedura kredytowa
Z?ó? wniosek

Szybka chwilówka na o?wiadczeniePo?yczka pozabankowa – Ekspres Kasa


+ Ekspres Kasa • Pierwsza po?yczka do 1500 z? za 0 z?

 • Pieni?dze szybko na Twoim koncie

 • Wygodna sp?ata na 15, 30 a nawet 60 dni
Sprawd?

Po?yczka na o?wiadczeniePo?yczka pozabankowa – Vivus


+ Vivus • We? do 1600 z? i oddaj tyle samo

 • Pierwsza po?yczka za darmo!
Zobacz szczegó?y

Po?yczka bez za?wiadcze?Po?yczka pozabankowa – Sms Kredyt


+ Sms Kredyt • Po?yczka dost?pna w kilka minut

 • Oszcz?dno?? czasu

 • Bez wychodzenia z domu
Z?ó? wniosek

Po?yczka przez internetPo?yczki pozabankowe – VIA SMS


+ VIA SMS • Do 2000 z?*

 • Minimum formalno?ci

 • Bez wychodzenia z domu
Sprawd?

Po?yczka przez internetPo?yczka pozabankowa – Szybka Moneta


+ Szybka Moneta • Pierwsza po?yczka za 0%

 • Szybka decyzja bez zb?dnych formalno?ci
Zobacz szczegó?y

Szybka chwilówka na o?wiadczeniePo?yczka pozabankowa – Sms 365


+ Sms 365 • Bez dodatkowych zabezpiecze?

 • Szybka decyzja o przyznaniu po?yczki

 • Zawarcie umowy drog? elektroniczn? lub pocztow?
Z?ó? wniosek

Po?yczka onlinePo?yczka pozabankowa – Hapi Po?yczki


+ Hapi Po?yczki • Po?yczka od 1500 z? do 7500 z?

 • Okres sp?aty od 3 do 24 miesi?cy

 • Sprawd? ofert?!
Zobacz wi?cej

Po?yczka bez za?wiadcze?Po?yczka pozabankowa – Po?yczkomat.pl


+ Po?yczkomat.pl • Szybka po?yczka przez Internet

 • Termin sp?aty do 31 dni.

 • Gwarantujemy szybki przelew na konto!
Aplikuj o po?yczk?

Chwilówka bez za?wiadcze?Po?yczka pozabankowa – Credy


+ Credy • Szybka po?yczka online na dowolny cel

 • Wyp?ata na Twoje konto

 • Bez zb?dnych formalno?ci
Otwórz formularz wniosku

Szybka chwilówka na o?wiadczeniePo?yczka pozabankowa – Credit Star


+ Credit Star • Zaci?ganie po?yczki w Creditstar jest szybkie i proste.

 • Z?o?enie wniosku zajmuje najwy?ej 10 minut.

 • Przejrzyste warunki udzielania po?yczki
Zobacz szczegó?y

Szybka chwilówkaPo?yczka pozabankowa – CASHSPORT


+ CASHSPORT • Gwarancja Najta?szej Po?yczki

 • Maksymalna kwota pierwszej po?yczki to 500 PLN, kolejnej do 1000 PLN.
Aplikuj o po?yczk?

Chwilówka bez za?wiadcze?Po?yczka pozabankowa – netGotówka


+ netGotówka • Bez telefonów do pracodawców. Bez ukrytych kosztów.

 • Przyjazne chwilówki on-line. Bez wychodzenia z domu.
Zobacz wi?cej

Po?yczka online

Jak otrzyma? po?yczk? bez BIK? Trzeba uda? si? do firmy udzielaj?cej szybki kredyt online bez za?wiadcze?. Z jakiego powodu firmy te daj? po?yczki jakich w ?adnym banku nie osi?gniesz? Firmy po?yczkowe dzia?aj? na innych regu?ach ni? banki, nie musz? si? stosowa? do prawa bankowego i skutkiem tego pro?ciej w nich uzyska? po?yczk?.

Firmy pozabankowe, które udziel? kredyty bez zdolnosci kredytowej nie sprawdzaj? w pe?ni mo?liwo?ci finansowych potencjalnego po?yczkobiorcy tworz?c tym samym l?ejsze do spe?nienia warunki dla osób, które maj? k?opoty ze zdolno?ci? kredytow? i znajduj? si? w Biurze Informacji Kredytowej. A?eby zdobyc po?yczk? wystarczy tylko mie? wa?ny dowód osobisty oraz konto w banku, na jakie gotówka zostanie przekazana.

Oprocentowanie chwilówek jest wy?sze ni? oprocentowanie po?yczek bankowych, niemniej jednak nowy konsument mo?e liczy? cz?sto na pierwsza po?yczk? ca?kowicie za darmo. Firmy po?yczkowe aby zach?ci? do swojej pozyczki s? gotowe zrezygnowa? z prowizji i odsetek st?d nowy u?ytkownik ma szans? na kompletnie bezp?atna chwilówk?.

Powinno si? jednak pami?ta?, ?e je?eli po?yczka nie zostanie sp?acona w ustalonym, czasie b?d? naliczone odsetki i prowizjia. Pierwsza chwilówka mo?e by? zupe?nie bezp?atna je?eli zostanie sp?acona w okre?lonym terminie.

Ranking firm w których dostaniesz po?yczki bez bik dla zad?u?onychPo?yczka pozabankowa – Kredito24


+ Kredito24 • Bez 
zb?dnych
 dokumentów
- 100% online

 • Szybko i ?atwo

 • Zapro? swoich znajomych i odbierz 200 z? zni?ki.
Otwórz formularz wniosku

Po?yczka onlinePo?yczka pozabankowa – INCREDIT


+ INCREDIT • Pieni?dze nawet w 15 minut!

 • Do 24 miesi?cy

 • Nawet do 5000z?*
Z?ó? wniosek

Po?yczka chwilówkaPo?yczka pozabankowa – Net credit


+ Net credit • Szybka po?yczka nawet do 3000 z?

 • Po?yczka w ci?gu godziny, bez por?czycieli i zastawu

 • Dost?pna przez internet
Sprawd?

Szybka chwilówka na o?wiadczeniePo?yczka pozabankowa – Asa Kredyt


+ Asa Kredyt • Kwota kredytu od 1000 do 2000 z?

 • Bez zabezpiecze? i por?cze?

 • Prosta i szybka procedura kredytowa
Z?ó? wniosek

Szybka chwilówka na o?wiadczeniePo?yczka pozabankowa – Ekspres Kasa


+ Ekspres Kasa • Pierwsza po?yczka do 1500 z? za 0 z?

 • Pieni?dze szybko na Twoim koncie

 • Wygodna sp?ata na 15, 30 a nawet 60 dni
Zobacz wi?cej

Chwilówka bez za?wiadcze?Po?yczka pozabankowa – Vivus


+ Vivus • We? do 1600 z? i oddaj tyle samo

 • Pierwsza po?yczka za darmo!
Aplikuj o po?yczk?

Po?yczka na o?wiadczeniePo?yczka pozabankowa – Sms Kredyt


+ Sms Kredyt • Po?yczka dost?pna w kilka minut

 • Oszcz?dno?? czasu

 • Bez wychodzenia z domu
Zobacz wi?cej

Szybka po?yczkaPo?yczki pozabankowe – VIA SMS


+ VIA SMS • Do 2000 z?*

 • Minimum formalno?ci

 • Bez wychodzenia z domu
Zobacz wi?cej

Szybka chwilówka na o?wiadczeniePo?yczka pozabankowa – Szybka Moneta


+ Szybka Moneta • Pierwsza po?yczka za 0%

 • Szybka decyzja bez zb?dnych formalno?ci
Otwórz formularz wniosku

Po?yczka onlinePo?yczka pozabankowa – Sms 365


+ Sms 365 • Bez dodatkowych zabezpiecze?

 • Szybka decyzja o przyznaniu po?yczki

 • Zawarcie umowy drog? elektroniczn? lub pocztow?
Zobacz szczegó?y

Szybka po?yczkaPo?yczka pozabankowa – Hapi Po?yczki


+ Hapi Po?yczki • Po?yczka od 1500 z? do 7500 z?

 • Okres sp?aty od 3 do 24 miesi?cy

 • Sprawd? ofert?!
Zobacz szczegó?y

Po?yczka na o?wiadczeniePo?yczka pozabankowa – Po?yczkomat.pl


+ Po?yczkomat.pl • Szybka po?yczka przez Internet

 • Termin sp?aty do 31 dni.

 • Gwarantujemy szybki przelew na konto!
Otwórz formularz wniosku

Po?yczka na o?wiadczeniePo?yczka pozabankowa – Credy


+ Credy • Szybka po?yczka online na dowolny cel

 • Wyp?ata na Twoje konto

 • Bez zb?dnych formalno?ci
Aplikuj o po?yczk?

Po?yczka bez za?wiadcze?Po?yczka pozabankowa – Credit Star


+ Credit Star • Zaci?ganie po?yczki w Creditstar jest szybkie i proste.

 • Z?o?enie wniosku zajmuje najwy?ej 10 minut.

 • Przejrzyste warunki udzielania po?yczki
Z?ó? wniosek

Po?yczka przez internetPo?yczka pozabankowa – CASHSPORT


+ CASHSPORT • Gwarancja Najta?szej Po?yczki

 • Maksymalna kwota pierwszej po?yczki to 500 PLN, kolejnej do 1000 PLN.
Z?ó? wniosek

Szybka po?yczkaPo?yczka pozabankowa – netGotówka


+ netGotówka • Bez telefonów do pracodawców. Bez ukrytych kosztów.

 • Przyjazne chwilówki on-line. Bez wychodzenia z domu.
Wnioskuj o po?yczk?

Po?yczka chwilówka

kalkulator kredytowy

Znalezienie dopasowanego do naszych potrzeb kredytu nie jest rzecz? ?atw?. W naszym kraju jest bardzo wiele firm finansuj?cych kupno mieszkania lub domu Kredytem mieszkaniowym, a tak?e udzielaj?cych po?yczki gotówkowe.

Kalkulator kredytów zamiast doradcy, który pobierze prowizje.

Zadaniem kalkulatora jest porównanie kredytów, podkre?lenie warto?ci i wad poszczególnych kredytów, oraz pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty.

kalkulator kredytowy

Wybranie dopasowanego do naszych potrzeb kredytu nie jest rzecz? prost?. W naszym kraju funkcjonuje bardzo wiele instytucji finansuj?cych kupno mieszkania czy domu kredytem hipotecznym, a tak?e oferuj?cych kredyty gotówkowe.

Kalkulator kredytu zamiast doradcy, któremu trzeba zap?aci?.

Rol? kalkulatora jest porównanie kredytów, uwidocznienie zalet i wad poszczególnych produktów, oraz pomoc w wyborze najlepszej oferty.

Pożyczka chwilówka przez internet Od 1 marca br. w ofercie Banku Pocztowego znaleźć można przeznaczone dla klientów instytucjonalnych – Konto Oszczędnościowe Biznes oraz Lokatę Dynamiczną.

Prowadzone w złotówkach Konto Oszczędnościowe Biznes jest wygodnym połączeniem konkurencyjnie oprocentowanej lokaty z kontem, pozwalającym na dostęp do zgromadzonych środków bez utraty odsetek. Produkt ten dedykowany jest klientom z Segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw a także z Segmentu Mieszkalnictwa.  Otwarcie i prowadzenie Konta jest bezpłatne. Kapitalizacja odsetek jest miesięczna, a oprocentowanie zmienia się wraz ze wzrostem salda. W Segmencie MSP, przy saldzie Konta Oszczędnościowego Biznes do 10 tys. zł oprocentowanie wynosi 3,50%, a powyżej 10 tys. zł – 4,50% w skali roku. W Segmencie Mieszkalnictwa przy saldzie do 5 tys. zł oprocentowanie Konta Oszczędnościowego Biznes wynosi 2%, a powyżej 5 tys. zł jest to 4%.
 
Jednocześnie klienci instytucjonalni mają teraz możliwość lokowania nadwyżek środków również na Lokacie  Dynamicznej, której oprocentowanie zmienne rośnie z każdym kolejnym miesiącem. Okres utrzymania Lokaty jest 12- miesięczny z oprocentowaniem do 5,5 %. Minimalna kwota potrzebna do skorzystania z Lokaty Dynamicznej to 10 tys. zł.
 
Oba produkty mogą być obsługiwane zarówno zdalnie, za pomocą strony internetowej, jak i w oddziale banku, we współpracy z doradcą klienta instytucjonalnego. Przeznaczone są dla klientów korzystających z rachunku bieżącego Banku Pocztowego. 
 
Wprowadzenie do oferty Banku Pocztowego nowych produktów dla klientów instytucjonalnych jest kolejnym krokiem na drodze realizacji wypracowanej w ubiegłym roku strategii tego obszaru. Zgodnie z jej założeniami, bank przywiązuje szczególną wagę  do współpracy z sektorem Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mieszkalnictwa.

Źródło: Bank Pocztowy

Chwilówka przez internet

Chwilówka internetowa Citi Handlowy, jeden z wiodących banków w obszarze rozwiązań bankowości mobilnej, przygotował wersję na telefony komórkowe dla swoich klientów korporacyjnych. Od kwietnia bankowość elektroniczna dla tego segmentu zyskuje nową funkcjonalność: CitiDirect Mobile.

CitiDirect Mobile pozwala na dostęp do systemu bankowego za pomocą telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń mobilnych. Umożliwia łatwe i bezpieczne zarządzanie finansami firmy z praktycznie dowolnego miejsca. Na potrzeby usługi przygotowano nowy, intuicyjny interfejs, pozwalający na dokonywanie takich operacji jak: autoryzacja transakcji, zwolnienie transakcji, tworzenie ich listy do autoryzacji oraz autoryzacja listy transakcji, sprawdzanie salda rachunku, podgląd szczegółów transakcji, wyszukiwanie płatności. Te funkcjonalności stworzono z myślą o kadrze kierowniczej – mając do nich dostęp managerowie mają możliwość lepszego zarządzania rachunkami. Aplikacja dostępna jest przez przeglądarkę internetową, obsługiwaną przez tablety oraz smartfony z systemami operacyjnymi: BlackBerry, Apple iOS, Android, Windows, Symbian. Co ważne, CitiDirect Mobile nie wiąże się z żadnym dodatkowym kosztem dla klientów.

Jak mówi Katarzyna Bajerowska, Dyrektor Centrum Produktów Zarządzania Środkami Finansowymi i Finansowania Handlu Citi Handlowy: – Nasze rozwiązania tworzymy w trosce o wygodę Klientów. Takim przykładem jest rozwój naszej bankowości elektronicznej dla korporacji. Widać, że lokalni konsumenci stają się coraz większymi fanami innowacyjnych rozwiązań – według ostatnich danych już 10 mln Polaków korzysta z bankowości elektronicznej, a 7 mln ma smartfony – i nie można nie podążać za tym trendem.

Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych Citi Handlowy, Piotr Kosno dodaje: – W ostatnim czasie nasz Bank uczestniczył w dużej ilości spektakularnych transakcji. Nie zapominamy jednak o rozwiązaniach systemowych. W innych krajach klienci korporacyjni już od jakiegoś czasu z powodzeniem korzystają z mobilnej bankowości Citi. Myślę, że będzie cieszyć się równie dużym zainteresowaniem w Polsce.

Źródło: Citi Handlowy

Chwilówka przez internet